BlizzConline 2021 - Artists at Work: Diablo Hive Mother Part 1

 • เผยแพร่เมื่อ หลายเดือนก่อน

  Diablo

  รันไทม์: 1:05:29

  Join artists from the Diablo team to see the beginning sketch phase of bringing a boss monster to life in Sanctuary.
  #Diablo2
  #Diablo4
  #DiabloImmortal
  #DiabloII
  #DiabloIV
  #BlizzCon

민민민
민민민

Blizzard's game art has always been fantastic. But this Diablo 4 was the most fantastic and wonderful. I want to be a great artist like you. It was really nice to know your work process. I would be very happy to upload such great videos from Blizzard, where fantastic artists are working.

11 วันที่ผ่านมา
Chris
Chris

I’m excited for this game it has genuine love backing it

หลายเดือนก่อน
bigsmall246
bigsmall246

Pls fix the ugly colours that you copied from D3. Dark and gritty doesn't mean the game needs ugly colours. Dark and gritty means underground areas should have NO LIGHT. I want to be surprised by unseen enemies round the corner. No weird ambient glows lighting up all enemies from 1km away. This is not a baby cartoon trying to highlight what an animal looks like. Edit: also, the game should not be able to run on integrated graphics. Give us real graphics that run only on 30x cards and above.

หลายเดือนก่อน
Bordnan
Bordnan

Please, give keyboard and mouse support on consoles!

หลายเดือนก่อน
Nairneh
Nairneh

An ability idea for you. With the burrowing you could make it a challenge for the player to not know if its the spider or its spiderlings that come up from the ground. As in the Hive Mother has laid eggs underground, because she is constantly producing them. Maybe the longer the first phase, the one where the hive mother has the egg sac attached, lasts she lays more eggs and then she could spawn more monsters from burrows later or more burrows simultaneously, making the difficulty harder.

หลายเดือนก่อน
JuGGerNauTT32
JuGGerNauTT32

Ideas are so important! Everybody seems to skip this step and go directly to the drawing board out of fear of not making a deadline or filling in the hours... I cherish the moment when I read a small quote from a family member of Frank Frazetta, in one of the introductions to his work... Said that whenever Frank was having a commission to do, even if it was due in a day, he would spent most of that day away from his canvas, just thinking and gathering information. Frank's genius was that he could make a mental image inside his head of what he wanted to achieve and then had the skill to execute it... So his actual work of finishing a complete oil painting, only took him a few hours, most of the time for a couple of hours during night time. So be wise and spend your time perfecting your skills and tools beforehand, so that the only thing bothering you, when doing the actual work, is the idea, the anatomy and the story behind your drawing ;) . Great demo and great tips! Thanks guys, you rock!

หลายเดือนก่อน
Ruslan Kadiev
Ruslan Kadiev

You know .... Ammm you know.. you know.....

หลายเดือนก่อน
deepstrasz
deepstrasz

Darkly enlightening.

หลายเดือนก่อน
ape Napa
ape Napa

Looks awsome

หลายเดือนก่อน
elukok
elukok

Please, just keep it DARK. No more warcraft like cartoonish look. Dark, scary and depressing atmosfere. That should be the focus.

หลายเดือนก่อน
Nine Dragons
Nine Dragons

i love this kind of work, and i appreciate you showing it, but it's such a letdown to see that you guys just recycle old ideas from movies so much. the games really feel like it, we've seen it all before somewhere - and to hear you guys talk about it, you're just bringing up aliens, tremors, starship troopers, etc. you aren't saying it, but all your ideas are hashed. i really think you guys need to go farther. i know it's just a job, but if we've seen it on tv, it CAN NOT surprise us truly. video games as an art form isn't going to develop until the artists really push the envelope. And yes the engineers will complain, but it's their problem to make it work, it's your job to design crazy ideas in the clear blue sky. if you can't dream it, the technical people are most likely not going to make it better than what you saw in your imagination

หลายเดือนก่อน
Xzoviac
Xzoviac

I wish i hadnt noticed how much they both say you know, you know?

หลายเดือนก่อน
tylerbee
tylerbee

'you know'

หลายเดือนก่อน
Hansen ono
Hansen ono

This session is awesome. I did not expect such a cool deep dive from the Blizzconline.

หลายเดือนก่อน
eyeofthasky
eyeofthasky

how can someone come up with the idea of using the Venus of Willendorf from *30,000 YEARS* ago for shape inspiration of a spider thing :D thats not centuries ago, my friend John, thats millenia! :p

หลายเดือนก่อน
Rasmus E.
Rasmus E.

So far what has been shown of the game is not in the spirit of Diablo. Do not preorder! I have 0 faith but hope to be proven wrong

หลายเดือนก่อน
Wilfred Ong
Wilfred Ong

Title: Diablo Hive Mother I read: DIABLO HAVE MOTHER

หลายเดือนก่อน
biggusy25
biggusy25

The new Rogue character is one bad b***h.

หลายเดือนก่อน
K Karall
K Karall

So funny how people whine about there being no old blizz vets left at blizzard, and yet we have multiple people who have worked at blizzard for 15-20 years and worked on d2 who are working on all the new diablo projects.

หลายเดือนก่อน
Faust1169
Faust1169

One or two is nothing. Stop making excuses. These people are like they have been sucked up in Close Encounters of the Third Kind and replaced with husks. That's how cringe this company is. They are non-living animated dead.

หลายเดือนก่อน
Nine Dragons
Nine Dragons

15 or 20 years seems like a lot if you're 20 or 30, but not when youre 50-60 the age of the original blizzard people

หลายเดือนก่อน
therealBearminator
therealBearminator

Maybe including Rob Sevilla and John Muellers names in the discription would have been a nice way to show respect for the artists I love this kind of content, please give us more

หลายเดือนก่อน
wizzed
wizzed

I somehow read it as Diablo have mother...

หลายเดือนก่อน
Lord Krythic
Lord Krythic

"So, uh. So...uh. Uh, so. So, uh. So, uh. Uh, so." I get it dude, it's a little hard to get in front of a camera, but come on. It's not like you're on stage.

หลายเดือนก่อน
Lars Vaahlmar
Lars Vaahlmar

Uh, Yeah ... Y'know ? But ... Like ... y'know ... sentences are ... uh ... hard ... y'know ? I'm really appreciating what they do and I'm fascinated by the process but talking is not their strong suit obviously.

หลายเดือนก่อน
ABDULLAH HAMAD
ABDULLAH HAMAD

Kewl, my image from Renaissance Musings was used in the inspiration photos.

หลายเดือนก่อน
tate on
tate on

The dirty answer naively fix because drink allegedly use vice a snotty collar. scared, thin truck

หลายเดือนก่อน
Holy Nacho
Holy Nacho

GREAT video, incredibly well illustrated, keep up the good work!!!

หลายเดือนก่อน
Solar Soul
Solar Soul

well, well, let us bring in a little mmo formfactor into the game, so we have a reason to charge monthly fee, yeah, we are some smart guys, are we not?

หลายเดือนก่อน
Alexander Bärnklau
Alexander Bärnklau

I would love to see more concept Art of creatures (about the past Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 and Diablo 4). Does blizzard entertainment published some of this arts to Public?

หลายเดือนก่อน
araknidlich
araknidlich

"The Art of Diablo" book (and the ones that come from Collectors editions etc all have tons of concept art and stuff.

หลายเดือนก่อน
ChemicaaLz
ChemicaaLz

Wondering if any arachnophobe have ever played Diablo, must've been a nightmare if they did.

หลายเดือนก่อน
Ignacio Varas
Ignacio Varas

"you know..." - Diablo developers. No I don't know! that's why im watching this lol

หลายเดือนก่อน
Soldagg
Soldagg

I liked this

หลายเดือนก่อน
H.T. Witcher
H.T. Witcher

For god sake how many times have they say "you know"

หลายเดือนก่อน
Hugo Ferreira de Carvalho
Hugo Ferreira de Carvalho

Loved to see this!!!

หลายเดือนก่อน
EmberLung
EmberLung

I'm an "artist" and world builder without a home. Seeing this guys process and techniques is like listening to an old friend. When he popped up the fertility fetish for inspiration on shape language: "This is de way". I'd like nothing more than to find some of those concept/ideation discord servers with such rich ideas and strong participants. Lovely vid.

หลายเดือนก่อน
Deathspeaker Jurdann
Deathspeaker Jurdann

2:41 I perfectly recognize some places, because I was there! 🤣 for example, top left is the church of st. Mary & st. Nicholas of Wilton, England top right, the basilica of saint Isidoro in León, Spain Bottom right, Santa Maria del Naranco in Oviedo, Spain I also recognize the Church of Saint Peter and Saint Paul of Perrecy-les-Forges in France The Gargoyles from Diablo 1 have to return in D4 ...

หลายเดือนก่อน
Radurulf
Radurulf

E665! E665! E665!

หลายเดือนก่อน
Willian monteiro pires
Willian monteiro pires

the concept of "family" monster i think grounds the creatures in the world and is a chance to specific design carry itself a little more

หลายเดือนก่อน
tsumui
tsumui

Thanks for sharing this process! Using an ancient fertility goddess as inspiration is a really nice touch.

หลายเดือนก่อน
Enkeria
Enkeria

Exocet font? :D

หลายเดือนก่อน
Enkeria
Enkeria

Use B. When outer shell is broken. let her crawl out of it for 2nd phase. EZ.

หลายเดือนก่อน
hitoZ
hitoZ

Great format. I'd watch such master classes daily.

หลายเดือนก่อน
MurderMondays
MurderMondays

'B' looks awesome. Love that profile and I can imagine the movement being heavy with lots of impact.

หลายเดือนก่อน
Pathfiner19AD KCtos
Pathfiner19AD KCtos

see you in next 5 years for this game

หลายเดือนก่อน
5chr4pn3ll
5chr4pn3ll

John is really pushing for that "Aliens" movie copy isn't he.

หลายเดือนก่อน
Slick Perspective
Slick Perspective

It's an Eldritch monster! So far, most of monster designs in D4 look so much an eldritch monster.

หลายเดือนก่อน
wine cheese
wine cheese

some of the monsters are straight out of D3 which doesn't fit the theme of the D4 it sucks

หลายเดือนก่อน
Mortie
Mortie

"Like" word count: 346

หลายเดือนก่อน
Sunlit Ghost
Sunlit Ghost

Thats what happens when things aren't scripted lol

หลายเดือนก่อน
benz ho
benz ho

And i curious will Lillith resurrect the 3 Prime Evils or not and the Imperius?

หลายเดือนก่อน
benz ho
benz ho

I wonder how they will design Lillith body.. So curious

หลายเดือนก่อน
Havoc
Havoc

I'm willing to pay $200 for D4.

หลายเดือนก่อน
Bob Motster
Bob Motster

Thank god for Victor Lee. I can't imagine what the franchise's atmosphere would be today without this man's work.

หลายเดือนก่อน
PepsToCool
PepsToCool

so john mueller is just a over paid babysitter wtf?

หลายเดือนก่อน
Sobik 243
Sobik 243

Diablo 2 Resurrected and Diablo IV are definitely good direction for Diablo series! I can't wait to get into them and fight with monsters like Hive mother :) Team DIV: don't rush, we can wait but give us a true Diablo's terror! :D THX

หลายเดือนก่อน
RiseToProminence
RiseToProminence

Stage 1 of boss fight can be Picture A, and Stage 2 of boss fight she can rip herself out of that thing and be Picture B.

หลายเดือนก่อน
dave p
dave p

Make diablo immortal look like this

หลายเดือนก่อน
Triborn
Triborn

I hope to not get disappointed like D3.. I like the idea, and with runes coming back I think this will be great!

หลายเดือนก่อน
Jordan Allen
Jordan Allen

Do you honestly think they could fail as hard as they did with D3 on D4? I doubt it very much. 😆

หลายเดือนก่อน
Mark S
Mark S

Hurry up were getting old!

หลายเดือนก่อน
Slick Perspective
Slick Perspective

I'm expecting a 2nd child. Hopefully I'll get this before that!

หลายเดือนก่อน
magic sponge
magic sponge

Better patience, I do not want to see with Diablo what happened to Cyberpunk.

หลายเดือนก่อน
Mark S
Mark S

@Jordan Allen yep I’m 45. 60 is coming so fast

หลายเดือนก่อน
Jordan Allen
Jordan Allen

Too late! You're old already.

หลายเดือนก่อน
Felipe Moiteiro
Felipe Moiteiro

OMG, thanks for bring this up, i never saw the blizzcon up close, but as making that "behind the scene/documentary thing" make me fell on it, thanks for showing us that great job! btw Awesome job Rob keep rocking and making that amazing monsters and john bring more demons bro! o/

หลายเดือนก่อน
Benjie Joe Cabañog
Benjie Joe Cabañog

Please make D3 not canon... That part is a disappointment to the diablo series

หลายเดือนก่อน
Gustav Granath
Gustav Granath

Lets not make D3 at all

หลายเดือนก่อน
Kester Bennett
Kester Bennett

Its great to see and learn from this as an artist.

หลายเดือนก่อน
Paldubex
Paldubex

Why everyone is being scared of spiders? Like, come on! They are just little creatures and there's plenty of room in outer space to move out.

หลายเดือนก่อน
Paldubex
Paldubex

But still, you gotta appreciate the details of this world boss monster, right?

หลายเดือนก่อน
Jordan Allen
Jordan Allen

@Fasebing terfe Oh yea, I got that we both said the same thing. Which is what made me curious about your comment in the first place. ✌

หลายเดือนก่อน
Fasebing terfe
Fasebing terfe

@Jordan Allen i said " anyway " because since the both of us said the same thing it made no need to keep on commenting

หลายเดือนก่อน
Jordan Allen
Jordan Allen

@Fasebing terfe Anyway? Elaborate.

หลายเดือนก่อน
Fasebing terfe
Fasebing terfe

@Jordan Allen anyway

หลายเดือนก่อน
Dustin Schneider
Dustin Schneider

They couldn't show it in the game ? This video was whack af!

หลายเดือนก่อน
Jordan Allen
Jordan Allen

This series is for people that are interested in the process of creating a game from the perspective of the artists, which is actually very fascinating to many fans of the franchise. It's also a genius level PR move, giving fans a deeper look into the universe they love enough to dump hundreds of hours of their lives into.

หลายเดือนก่อน
yamaha893
yamaha893

pros!

หลายเดือนก่อน
Dimas Bentim
Dimas Bentim

Foda demais esses talentos

หลายเดือนก่อน
Jordan Allen
Jordan Allen

How dare you 😱

หลายเดือนก่อน
Zenith Quasar
Zenith Quasar

The D3 cartoony horror spirit still seems to be present in a lot of monsters, flipping colour palettes and making some pointier does not mean it is darker. (the Hive Mother art was nice though)

หลายเดือนก่อน
dave p
dave p

I agree

หลายเดือนก่อน
Medigo Verus
Medigo Verus

Was disappointed to hear them talk about making colors "pop" ...we don't really want that, that's probably the biggest issue people had with Diablo 3 besides reduced gore...everything was bright and saturated and different colors.

หลายเดือนก่อน
Jordan Allen
Jordan Allen

@TheMauiWaui℠  I would never EVER play any diablo game, not even Diablo 3: hello kitty adventure, on shrooms. Woah! I can not imagine that being a good trip, especially since I always pay close attention to the gruesome stories these games are telling constantly. 😝

หลายเดือนก่อน
Jordan Allen
Jordan Allen

Contrasting various elements to make certain styles "pop" doesn't always mean bright shiny colors.

หลายเดือนก่อน
TheMauiWaui℠
TheMauiWaui℠

I played a good chunk of Diablo III RoS while on mushrooms with a friend, and one of the few things I still remember from those sessions is... "purple" 🤣🤣🤣 so you're probably right

หลายเดือนก่อน
Zenith Quasar
Zenith Quasar

I don't even think it was just the colours (in fact them popping wasn't an issue, it was more like which tone of specific colour they have chosen), it was also the chunkiness and cartoony aspect of the monsters. Not actually scary, but leaning into more Halloween cartooniness.

หลายเดือนก่อน
Mike Jendrzejczyk
Mike Jendrzejczyk

This was awesome to watch and Part 2 just arrived!

หลายเดือนก่อน
Gary Weeks
Gary Weeks

The atmosphere in Diablo games make the grind bearable. Make the game dark, unholy, and gruesome.

หลายเดือนก่อน
Elgar T.W.
Elgar T.W.

When I see people say stuff like this, I get sad. Dude, if the game for you is only bearable, then please do something else that you will enjoy. Stop wasting your time.

หลายเดือนก่อน
Jordan Allen
Jordan Allen

I wish Activision would go in the opposite direction actually. I want more Rainbows, moon beams and sunshine in my Diablo universe. Pretty please. 🙏

หลายเดือนก่อน
Taunt Titan
Taunt Titan

This is really cool in all honesty

หลายเดือนก่อน
Rsjabber
Rsjabber

kinda like you know

หลายเดือนก่อน
Anthony F
Anthony F

Show us the UI Design too!

หลายเดือนก่อน
experiment
experiment

d2r.

หลายเดือนก่อน
Rafael Cabrera
Rafael Cabrera

love the grimdark, this is way !

หลายเดือนก่อน
Nikola Markovic
Nikola Markovic

All this is good...but, d2 remake art style and visuals are the best thing i ever seen. I think d2 remake will be 10/10 on metascore, games looks and feels what diablo games should look like. Such amaizing art. Srry d4 but i prefer d2 😊 respect to blizzard.

หลายเดือนก่อน
SLEDGE HAMMER
SLEDGE HAMMER

Long the road you should build a class as rebel demon with own skills,badass skill=calling massive hoards of demons under his control or one big demon summon for 1 min and destroy everything on its path or control the boss it self for 10 sec,almost as necromancer but totally own skill tree and gear:)Can't wait for the game to come out and allrdy bought D2 remaster as a long Diablo player since 1996 until today:)

หลายเดือนก่อน
Gerardo Olaya
Gerardo Olaya

El mejor juego que pronto jugaremos. I love to see the good news DIABLO.

หลายเดือนก่อน
potatomato :p
potatomato :p

I wish they bring back the corpse spitter. It's so unique that when there's a dead monster, it eats the body and spits it on you hahahaha or hephasto the armorer.

หลายเดือนก่อน
potatomato :p
potatomato :p

@Triborn they did in d3

หลายเดือนก่อน
Triborn
Triborn

I hope instead they bring back corpse explosion

หลายเดือนก่อน
lol
lol

the art looks amazing 2 minutes in so far thank you guys for working hard on diablo 4 (DC not sarcasm if it comes off that way)

หลายเดือนก่อน
Jordan Allen
Jordan Allen

@lol what's your problem man?

หลายเดือนก่อน
lol
lol

@Jayyy667 what's your issue man?

หลายเดือนก่อน
Jayyy667
Jayyy667

LOL

หลายเดือนก่อน
grimknight
grimknight

Awesome!

หลายเดือนก่อน

ต่อไป

The Art of Diablo IV @ BlizzCon 2019

29:42

The Art of Diablo IV @ BlizzCon 2019

rezyn8

มุมมอง 3.5K

ถูกใจค่อยไปต่อ - อาม ชุติมา Cover Version

3:35

ถูกใจค่อยไปต่อ - อาม ชุติมา Cover Version

อามชุติมา อามแอ๊ะ

มุมมอง 166K

Boyfriend ขอนั่งพักบ้าง Friday Night Funkin

8:57

Diablo One Shot | BlizzConline 2021

2:18:02

Diablo One Shot | BlizzConline 2021

Critical Role

มุมมอง 823K

Diablo: A Classic Game Postmortem

1:17:43

Diablo: A Classic Game Postmortem

GDC

มุมมอง 962K

HOW TO COLOR YOUR DRAWINGS (in any software) 👨‍🎨

17:23

BlizzConline 2021 - Diablo Q&A

34:25

BlizzConline 2021 - Diablo Q&A

Diablo

มุมมอง 131K

50 Things You Didn't Know About Diablo 2

16:02

50 Things You Didn't Know About Diablo 2

Xtimus

มุมมอง 23K

BlizzConline 2021 - Diablo II: Resurrected Deep Dive

46:39

ถูกใจค่อยไปต่อ - อาม ชุติมา Cover Version

3:35

ถูกใจค่อยไปต่อ - อาม ชุติมา Cover Version

อามชุติมา อามแอ๊ะ

มุมมอง 166K

Boyfriend ขอนั่งพักบ้าง Friday Night Funkin

8:57