Meatpacking: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

 • เผยแพร่เมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

  LastWeekTonight

  รันไทม์: 18:42

  The pandemic has thrown into high relief some of the longstanding issues surrounding working conditions in meatpacking facilities. John Oliver explains why greater oversight is needed, and how we can go about getting it.
  Connect with Last Week Tonight online...
  Subscribe to the Last Week Tonight THto channel for more almost news as it almost happens: thto.info
  Find Last Week Tonight on Facebook like your mom would: lastweektonight
  Follow us on Twitter for news about jokes and jokes about news: lastweektonight
  Visit our official site for all that other stuff at once: www.hbo.com/lastweektonight

Jeff Goddin
Jeff Goddin

And when all of this is done, and the price of meat doubles or triples, and Americans eat less meat, we'll have not just safer meatpacking workers, but we'll also have done something about climate change.

9 นาทีที่ผ่านมา
twiggimmapiggus
twiggimmapiggus

Before you have a night of fun, remember that a pervy owl is always watching. Just.... watching.

10 นาทีที่ผ่านมา
Kevin McKee
Kevin McKee

a few managers of a company added money and levity to a deathly pandemic. wow tyson is terrible amiright/s. gtfoh what does that have to do with anything.

15 นาทีที่ผ่านมา
Alex Cio
Alex Cio

we should stop buying meat!

27 นาทีที่ผ่านมา
wiltbradley
wiltbradley

So meatless meat can change this?

34 นาทีที่ผ่านมา
48 laws
48 laws

the same humans that go and work for this shit and eat this shit are the same ones asking for change but it's quite obvious their actions show otherwise(and that applies to all industries) .. looking at people and their personal motives is like watching addicts telling everyone one the conditions they do their dope in is extremely poor no never mind they need to stop the dope addiction aka industrial farming in the first place LMFAO there is much to be said for people willing to buy the rope to hang themselves with..

44 นาทีที่ผ่านมา
VRK97
VRK97

at 7:39min his eyes look like they glow from the reflection in his glasses, like he's finally done with all the bullshit

56 นาทีที่ผ่านมา
Douglas Linke
Douglas Linke

https://www.youtube.com/watch?v=887vSqI35i8

ชั่วโมงที่ผ่านมา
vishal gill
vishal gill

The general gentle spider whitely punish because wealth causally help into a well-groomed cone. glib, enthusiastic morocco

ชั่วโมงที่ผ่านมา
N9Breaker
N9Breaker

The Tyson at Loangsport IN had a man killing pics for a little over a year when in paper max is 3 months because the person who is killing the pigs may develop seriousness mental illnesses. Yes it is a sponsorship town in rural .No they don't care Screening is a literal Bitsh aiming to hire the lowest IQ.

ชั่วโมงที่ผ่านมา
Farrah Upson
Farrah Upson

And keep in mind that a Covid relief bill wasn't passed at the end of the last administration because Mitch McConnell wanted to add additional protection for employers who get sued by employees who contract Covid at work. Lack of regulation helps the super rich to squeeze what little remains to squeeze out of the rest of us. And we vote for these people. It's surreal.

ชั่วโมงที่ผ่านมา
Egg Sandwich
Egg Sandwich

I wouldn't mind paying more for chicken. I am slowly phasing beef and pork out of my diet.

ชั่วโมงที่ผ่านมา
N9Breaker
N9Breaker

Like if Family is #1

ชั่วโมงที่ผ่านมา
WarBerJr02
WarBerJr02

Fishing for new material? Trump is not the president any more, so you cannot talk about him...

ชั่วโมงที่ผ่านมา
hisxmark
hisxmark

Every plant and industrial production site should have an assigned at least one on-site inspector, and those inspectors should be rotated every week. The industries involved should be required to pay, out of their gross profits, the costs of maintaining the inspections, including salaries.

ชั่วโมงที่ผ่านมา
Ken Bob
Ken Bob

11:25 Who else thought that was Newt Gingrich's shrunken head?

ชั่วโมงที่ผ่านมา
hisxmark
hisxmark

O' say does that star spangled banner yet wave O'er the land ruled by greed, and the home of the slave?

ชั่วโมงที่ผ่านมา
Priscilla Perez
Priscilla Perez

I work for Hello Fresh and I can tell you personally it is highly comparable to this. We actually just got a in faculty nurse last week. No other episode hit as personally as this one.

ชั่วโมงที่ผ่านมา
France Aurora
France Aurora

No call to action at the end, surprising

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Aileen O'Rourke
Aileen O'Rourke

Guess what-all multinational companies operate this way. I worked for del monte tomato processing plant in HS. It was the same type of working conditions targeting immigrants, conditions were terrible but there was little else. That’s why it’s so important to support your local farmers

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Filbert Shi
Filbert Shi

We need to make sure this show stay around and continues to operate to bring light to our society...

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Toc -
Toc -

Welcome to Capitalism. The ideology where greed is good and everything and everyone is a disposable resource.

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Ranjit Chakravarty
Ranjit Chakravarty

And America disses China for " human rights violations" time to stop the hypocrisy

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
V S
V S

I'll never buy Tyson or Pilgrims Pride ever again.

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
and hid
and hid

They are a family just a abusive family

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
greg berndt
greg berndt

Need to bring back butchers..

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
YEAH RIGHT
YEAH RIGHT

These people do not understand how the manufacturing lines work. One worked does not process the whole 45 pcs during one minute but rather he or she does only their part in this process, which can be cutting off a leg or the wing and such. It's like saying that GM's factory makes one car per minute and attributing that to one single worker. It doesn't work like that. Now, if they can't get a bathroom break, that's a shame though. That's not right

3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
joejt09
joejt09

more people need to become vegetarians

3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Don'tSpikeMyDrink
Don'tSpikeMyDrink

just a step

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Kikko M
Kikko M

we should stop thinking that this is the greatest country in the world.

3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Jane Doe
Jane Doe

Another reason not to eat meat loll

4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Andis Lezdins
Andis Lezdins

Go go you Jhon

4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Shahbaz ahmed
Shahbaz ahmed

Hi good morning beautiful nice day

4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
dawid pionk
dawid pionk

y u brit bro

4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Henry
Henry

sometimes i really wonder why John wanted to immigrate to America of all places

4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Sal
Sal

solution...Boycott these companies.

4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
L33tspeak
L33tspeak

This is a third world country

4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
John Smith
John Smith

USA - The land of the free "Slaves"

4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Meadow Rae
Meadow Rae

They open a lot of these centers in rural areas where there aren't any other jobs.

5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
MadGrubble
MadGrubble

Go Veggy 👍🥦🫐🍚

5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I G
I G

Once again I'm so happy I don't live in America

5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Maldini Maldini
Maldini Maldini

The ironi of unfiar condetion for workers that are killing animals. In are place called slaughterhouse. Just let that sink for a min.

5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Lipstick Venus
Lipstick Venus

Stories like this make me want to go vegan - and then I learn how agricultural workers are treated, or how my clothes are made. Time to go live in a forest naked foraging for nuts and berries - that is until developers level the forest. ☹ 🔫

5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Sebastian Wilson
Sebastian Wilson

Oliver is so lame.

5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Roland Kölzer
Roland Kölzer

The best country of the world? Dream on!

5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Cherry Dragon
Cherry Dragon

Well, and here i complain about my work conditions lol... is like 100 times better then these US workers have. Sucks to be murican~

5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Truth Matters
Truth Matters

USA citizens are being poisoned in so many ways. If the food, air and/or water does not kill us, the vaccines and medications (and most doctors) will. Why is no one alarmed that doctors 'practice' medicine or that the symbol for medicine is a snake? They are putting what they are right in our faces. A physician's asst student told my friend, 'the best way to stay healthy is to not go to a doctor for any reason.' Two very close relatives of mine are case managers/RNs for a very well known health insurance company; neither go to doctors. All of this speaks volumes to me.

5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
viktor1496
viktor1496

I hope you're joking. Why don't you take a look at the average life expectancy? It's only going up bud, and it's not because people have gone to doctors less. In fact, life expectancy is directly linked to how often you check up. Japan, one of the healthies countries has one of the highest doctor visits per capita, the US is bottom rung. And the symbol of a snake for medicine goes back to the ancient greeks, WAY before the Jews introduced the snake as evil/a deceiver. Educate yourself

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Dan Larsen
Dan Larsen

Ah john oliver your show is so good hbo gave it to youtube for nothing. You did some good work in the show community.

5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Truth Matters
Truth Matters

so glad you are back Mr. Oliver

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Gratitude Always
Gratitude Always

Read The Jungle by Upton Sinclair

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
John Anthony
John Anthony

Not just USA, similar situations in Europe. I am not a vegetarian but I rarely overcome my conscience and buy meat.

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
viktor1496
viktor1496

And you think these practices are unique to the meat industry? Oh please, take a look at workers conditions on the soy plantations.... corporate greed exists among all food products.

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Darklight Prancer
Darklight Prancer

Reminds me of futurama... "I don't think of this as a business. I think of it as a source of cheap labor. Like a family."

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Gratitude Always
Gratitude Always

At least he didn't crap in the glove.

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
commonbapu
commonbapu

@lastweektonight Can you please make one more episode on India, modi, farmer’s ongoing protest, biased media there and effects of tweets from Greta, Rihanna. Jailing Disha Ravi for making toolkit. They BJP AND ITS SUPPORTS. Went all in attack on this 22 years old activist. Plz plz make an episode, we will need outside help to stop the tyranny in India.

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
AJSteelSDMF
AJSteelSDMF

Me: Hey John the sky is blue, but only during the day. John: Holy shit!

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
l3moh94
l3moh94

Please John do another segment on Mexico, our current government is a comedic gold mine, from the way they’re handling the pandemic to their infrastructure “projects” to raffling the presidential airplane to supporting a RAPIST as a candidate for governor I really wish I was making this stuff up

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Kattywampus
Kattywampus

One of my friends works in one of these places, and I worry about him every day. I feel like this video was just barely scratching how bad it is in there. My friend made a comment about counting his days once, and I can't forget it.

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
imp3r1alx
imp3r1alx

If work is that bad, why still work there though ??

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
imp3r1alx
imp3r1alx

@viktor1496 if there are no other work.. than don't work for em ?? i mean.. how come they can live their life before the factories come in ?? i really don't get it, if this is so bad.. like the worst there is.. than being a farmer might not be so bad.. oh don't say cause they dont any land.. cause they at least have a house right ??

ชั่วโมงที่ผ่านมา
imp3r1alx
imp3r1alx

@Gratitude Always Oh if the answer is cause people need the work and money.. that's not what i'm asking

ชั่วโมงที่ผ่านมา
viktor1496
viktor1496

Because these factories are put into regions with high unemployment and over abundance of cheap labor. Often there IS no other work, not everyone is blessed with a college degree and the ability to change jobs whenever they want. Just because a job can be done by anyone, doesn't mean that the working conditions shouldn't be humane. Otherwise why don't we go back to factory conditions in the 19th century eh?

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Gratitude Always
Gratitude Always

THINK !!

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Edward Votel
Edward Votel

I think it's a shittt job but it has to done and must feed the country.

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
David Miscaviage
David Miscaviage

You should do an episode on 2600 magazine and how it effected hacking, coding, and the internet today. Don't forget the l0pht.

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Jordan Gladney
Jordan Gladney

"Our company is more like a family" is code for "we're gonna fuck you over. hard."

6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Ptao Tom
Ptao Tom

When I was a kid, all I wanted was to move to the US and live there. Now that I know how fucked up the country, I don't know if I even want to visit it.

7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
No comment
No comment

These conditions are happening in other food manufacturing plants including those that pack frozen dinners and veggies. Avoid all processed foods as much as you can.

7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
redX111t
redX111t

More and more I learn about USA it feels more and more a third world country.

7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
JayCao Racing
JayCao Racing

The faithful soccer anteriorly suck because behavior intradurally smell round a big path. creepy, overrated clarinet

7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Ptao Tom
Ptao Tom

MEat packing... that’s where covid came from... wild animals in a market being sold as meat... disgusting.

7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Taran topness
Taran topness

John Oliver is a meat packer.

7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Joseph Gooden
Joseph Gooden

These problems are not exclusive to meatpacking. People in this country seriously don't understand what the price of their convenience is...

7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Strife The Wise
Strife The Wise

Casino workers should all have lawsuits but nope, trump put laws in place to protect them and tell them they can do whatever they want, since he owns casino's

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
PragueFashionScene
PragueFashionScene

This is literally what the entire book ,*The Jungle* was about. Glad to see 1906 is making a come back.

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Andrin Poopfong
Andrin Poopfong

Open borders will solve all this. They need to change jobs to solar panel manufacturing.

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Brock Lenger
Brock Lenger

The dusty body previously copy because suggestion interspecifically found except a slimy vision. crabby, bewildered maple

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
LÆVIS
LÆVIS

Seeing who they hire and looking at the amount of black & hispanic employees, perhaps the root of it all are the police and justice system. Progress remains too slow.

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Vegano Vitor
Vegano Vitor

"What can we do?" Maybe, just maybe, stop eating animals should be a good idea?

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Some Guy
Some Guy

These industries just supply the demand of people buying meat. No demand, no supply.

7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Some Guy
Some Guy

One more reason we should all be vegan.

7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Osc1llate W1ldly
Osc1llate W1ldly

well, I'm afraid this might be the last thing the absolute majority of people wanna be reminded of. And since John Oliver wants his show to be kept crowd pleasing he won't mention it either...

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Bern Vigz
Bern Vigz

Humor is the new logic.

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Vegano Vitor
Vegano Vitor

WHO WOULD IMAGINE THAT COMPANIES THAT KILL BILLIONS OF ANIMALS EVERY YEAR COULD BE SO UNETHICAL RIGHT?!??!!?

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Osc1llate W1ldly
Osc1llate W1ldly

like your sarcasm and very valid point mate!

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peter Mwaura
Peter Mwaura

Pipe down on the sexual jokes, they are unnecessary and not funny.

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Daniel Valerio
Daniel Valerio

It's no secret how dirty the meat industry is, so why not just go vegan?

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Osc1llate W1ldly
Osc1llate W1ldly

because most people simply don't care (enough to stop being unkind to animals)

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Awkward Gaming
Awkward Gaming

I always roll my eyes whenever I see company propaganda claiming that their workers are "family" while underpaying their staff and generally not giving a fuck about their workers. This has been true at every single companies I work at including my current one.

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Delila Mctague
Delila Mctague

The wacky thumb intralysosomally steer because rain virtually stir across a repulsive leo. rightful, tasty crayon

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Jake Offenhymer
Jake Offenhymer

MEat packing... that’s where covid came from... wild animals in a market being sold as meat... disgusting.

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
RoxxyKaos
RoxxyKaos

Am I even legally allowed to say this? Why don't we just "get rid of" these monsters? Pretty sure you've forfeited your right to live when your favorite hobby is collecting money off the pain, and literal mortality, of others.

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
rswingman
rswingman

This is pretty much true of most production work: I started a factory job last Fall and didn't last 2 weeks. I shat myself because there was no one to substitute for me. We were taking staggered breaks to catch up on backlog and working through "normal" break-time. I've gotta go, I look out and there are no blue-shirts, nobody; they're all on break. When I would get home, I'd open the car door and move to try & get out... body don't work. And instead, I'd just flop back in the seat and sleep in the car. About a week and a half in, I can't take this anymore. I'm letting the team down, I can't keep up, I'm getting buried.

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lob ster
lob ster

Oliver knows all about meat packing 😏

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Vokul Marcus
Vokul Marcus

BIG SOLUTION: How about you just stop buying the shit that kills you anyway!

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Ankit Pareek
Ankit Pareek

No wonder capitalism started with the conveyor belt. When profits are based on reducing time, and when time is more important than people.

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
senni bgon
senni bgon

When I was a kid, all I wanted was to move to the US and live there. Now that I know how fucked up the country, I don't know if I even want to visit it.

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Steve Puskaric
Steve Puskaric

The betting pool is hilarious. I would have thrown in my money. John... not so funny. Just terrible at irony, allegory, anachronism, metaphors, imagery and humor. I want my time back but the worth of watching this video is less than two rat craps.

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Irgendwie Anders
Irgendwie Anders

Keep eating cheap meat, this is important to keep up our Western Lifestyle!

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Irgendwie Anders
Irgendwie Anders

@senni bgon And enjoy all the cheap produce that the bare-footed, uneducated masses prepare for us!

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
senni bgon
senni bgon

What can we do? Get a good education so you don't work in a shit job.

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Kenny Planter
Kenny Planter

The cute storm intradurally part because mechanic perinatally question from a one bit. quizzical, obese uganda

10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
B izichyld
B izichyld

Don’t eat meat. If you do, don’t eat much, and buy it from a small, reputable farm. Or, better yet, hunt it yourself.

10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Lindsey Costa
Lindsey Costa

I literally stoped buying all Tyson products after the betting pool hit the news. No, firing them doesn't fix anything, how do you hire that many psychopaths in the first place. At the very least, it was already acceptable behavior in your corporate culture. I generally avoid Texas made products as the only reason companies move there is because the state doesn't enforce employee rights. Be wary of any company relocating there, they're avoiding standards along with taxes.

10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Magnus Bergner
Magnus Bergner

Corporate fines should always be assayed as a percentage of total company revenue. The minimum fine for a non-accidental violation of a law or rule should be 1% and the maximum should be 100%. Certain types of violation should come with a mandatory minimum level of fine. For example if they cause a fatality through a previously known but not fixed safety hazard they should have to pay 10% of revenue or a hundred thousand dollars, whichever is greater. If they expose a bunch of employees to known chemical hazards without informing them or providing them with safety equipment and they get seriously sick; 50% or a million, whichever hurts the CEOs bonuses the most. Oh, and the should be a law in place that no company executive can get a bonus in a year where the company has been fined a percentage of their revenue. Maybe also force them to move the maximum amount of money that they could be fined into escrow whilst the company is defending their actions in court, that way it hurts as much as possible as soon as possible and might cause companies to want a speedy trial, thus keeping costs down for the agency issuing the fine. No need to waste taxpayer money after all.

10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Hymedude
Hymedude

Maybe Tyson meat is made from mutant guenie pigs....

10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
l s
l s

looks a lot like a market regulating itself...

10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Marlin Record
Marlin Record

The knowledgeable cobweb ultrasonically answer because xylophone plausibly pause notwithstanding a erratic dogsled. wooden, wiry report

10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Jay Zamora
Jay Zamora

Thank u Mr Trump

10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Peter didn't pick a pepper. But 2.
Peter didn't pick a pepper. But 2.

eat the rich

10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Doom 'N Gloom
Doom 'N Gloom

And its go boys go they'll time your every breath, and every day your in this place you're two days nearer death...

11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Ishan Parasher
Ishan Parasher

Plz do a piece on CPAC 2021 LMAOO

11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Catharine Donofrio
Catharine Donofrio

We all have a role to play in this world we live in today. God tells me this is no accident what's happening in the world around us right now. These are the plagues and the end times

11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Catharine Donofrio
Catharine Donofrio

https://youtu.be/woZXzxJ9pnc

11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ต่อไป

The Next Pandemic: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

20:29

แก๊ง Supercar โดนรวบกลางทางด่วน !!

13:06

แก๊ง Supercar โดนรวบกลางทางด่วน !!

Life of Cars Bkk - ตามติดชีวิต 4 ล้อ

มุมมอง 217K

You're Not Crazy: Pandemic Paranoia Is A Real Thing

12:18

You're Not Crazy: Pandemic Paranoia Is A Real Thing

The Late Show with Stephen Colbert

มุมมอง 1.6M

Ted Cruz's Favorite President Could Face Jail Time For Tax Fraud

13:23

Ted Cruz's Favorite President Could Face Jail Time For Tax Fraud

The Late Show with Stephen Colbert

มุมมอง 3.7M

Warehouses: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

21:18

Warehouses: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

LastWeekTonight

มุมมอง 10M

Public Shaming: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

26:45

Weekend Update: Ted Cruz Goes to Cancun - SNL

02:40

Weekend Update: Ted Cruz Goes to Cancun - SNL

Saturday Night Live

มุมมอง 3.4M

Psychics: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

21:07

Psychics: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

LastWeekTonight

มุมมอง 12M

Mission Control Live: NASA Lands Perseverance Mars Rover (360 video)

2:18:36

Mission Control Live: NASA Lands Perseverance Mars Rover (360 video)

NASA Jet Propulsion Laboratory

มุมมอง 2.3M

NASA's Thrilling Mars Landing Is The Good News Pandemic-Weary America Needs

13:13

NASA's Thrilling Mars Landing Is The Good News Pandemic-Weary America Needs

The Late Show with Stephen Colbert

มุมมอง 1.4M

แก๊ง Supercar โดนรวบกลางทางด่วน !!

13:06

แก๊ง Supercar โดนรวบกลางทางด่วน !!

Life of Cars Bkk - ตามติดชีวิต 4 ล้อ

มุมมอง 217K

บ้านสิงห์ สตอรี่ ซีซั่น2 (EP.2)

16:36

บ้านสิงห์ สตอรี่ ซีซั่น2 (EP.2)

บ้านสิงห์มิวสิค

มุมมอง 148K

เปิดประทุน อยากเป็นวัยรุ่นแม็กสิกัน..

9:18

เปิดประทุน อยากเป็นวัยรุ่นแม็กสิกัน..

สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ

มุมมอง 1.2M